Monday, June 20, 2011

دوبیتی صد و هفدهم - مهدی یعقوبی

زمان کودکی هایم  شبانگاه
به دریا میشدم من ناخودآگاه
به ساحل ناگهان در موجی از نور
پرم را می گشودم تا دل ماه