Friday, June 9, 2017

به یک دم فکر کردن دین من رفتبه جانم بوی گنداب و لجن رفت
غریو مرگ و تابوت و کفن رفت
نود سالت پرستیدم خدایا
به یک دم فکر کردن دین من رفت

مهدی یعقوبی

Sunday, June 4, 2017

جهان بی شک که جای بهتری بودنفیر مرگ و نابودی وجودند
غل و زنجیرها بر تار و پودند
جهان بی شک که جای بهتری بود
کتاب های مقدس گر نبودند

مهدی یعقوبی


Sunday, May 14, 2017

شما خود عامل فقر و فسادیدشما خود عامل فقر و فسادید
جنایتکار و دزد و بیسوادید
همان طوسی ولی عمامه بر سر
دو آخوند پلید و کو... گشادید

مهدی یعقوبی

Tuesday, May 2, 2017

اگر پایین تنه از دین تان را


زنان اسیر در بازارهای برده فروشی مسلمانان صدر اسلام
اگر شمشیر از آیین تان را
نقاب از چهره پر کین تان را
چه می ماند که ملایان بگویید
اگر پایین تنه از دین تان را

مهدی یعقوبی

Wednesday, April 12, 2017

اگر حوری نمی دادی خدایااگر انبوه حوری های زیبا
وگر غلمان نمی دادی خدایا
کسی در راه دینت جان نمی باخت
نه داعش بود و نه آخوند و ملا

مهدی یعقوبی


Friday, April 7, 2017

روحانی یا رئیسی کدامیک !؟
دو تا آخوند پشمالوی دمدار
یکی گرگ و یکی روباه مکار
لب و دندانشان آغشته از خون
دو تخم یک هیولای ستمکار

مهدی یعقوبی

Monday, April 3, 2017

قلم در توی دستانم تفنگمخشابی پر شده من از فشنگم
قلم در توی دستانم تفنگم
گهی با خون گهی با واژه هایم
به راه سرخ آزادی بجنگم

مهدی یعقوبی

Sunday, April 2, 2017

الا ای زن دو پستان را بپوشانالا ای زن دو پستان را بپوشان
لب خندان و دندان را بپوشان
دو سوراخی تو اندر دین آخوند
به لای پای خود آن را بپوشان

مهدی یعقوبی


Saturday, April 1, 2017

چه کوتاهه چه کوتاهه چه کوتاهبه مثل رعد و برقی در شبانگاه
عبور ابرها در تابش ماه
به مثل عمر گلها ، زندگی آه
چه کوتاهه چه کوتاهه چه کوتاه

مهدی یعقوبی


Wednesday, March 29, 2017

خری خواهد که رفت و بار دیگرزمان رای دادن چون بیاید
شعار و وعده ها دل می رباید
خری خواهد که رفت و بار دیگر
خری خرتر که امت را بگاید

مهدی یعقوبیSunday, March 26, 2017

شاعر کفر گودر عالم شاعری من کفر گویم
در آتش راه آزادی بجویم
بزن شمشیر دین را شیخ خونخوار
که با الله و اکبر بر گلویم

مهدی یعقوبی

Friday, March 24, 2017

خرد در میهنم یعنی جنایت
خریت تا به حد بی نهایت
جنون و جهل معنایش درایت
به سر عمامه دارد گرگ خونخوار
خرد در میهنم یعنی جنایت

مهدی یعقوبی


Thursday, March 23, 2017

نفس در هر نفس با تو که بودننفس در هر نفس با تو که بودن 
به رویاهای شیرینت غنودن 
سحرگاه بهاران نرم نرمک 
به لبخندت که چشمان را گشودن

مهدی یعقوبی


میان آن همه حوری که ملا


یکی می در بغل عریان که می گشت
یکی شادان پی قلیان که می گشت
میان آن همه حوری که آخوند
بهشت اندر پی غلمان که می گشت

مهدی یعقوبی


Wednesday, March 22, 2017

خداوندا چرا گفتی به قرآن
خدایا مشرکان را از چه آیا
سگ و بوزینه می خوانی به دنیا
چرا گفتی در آیاتت به قرآن
بریدن دست و پای کافران را

مهدی یعقوبی