Sunday, April 1, 2018

بهشت ایرون که قبرستونه نامش


بهشت ایرون که قبرستونه نامش 1
همه تاریک و تاره بام و شامش
پر از تابوت و جغد و زوزه مرگ
یه گرگ هار و خون آشام امامش

مهدی یعقوبی
1- منظور بهشت زهرا است 

Saturday, March 31, 2018

خدای مهربان فرموده قرآنخدای مهربان فرموده قرآن
نیارد هر کسی بر من که ایمان
چنان شمشیر بر گردن زنیدش
که از وحشت شود کافر مسلمان 
مهدی یعقوبی

 

Friday, March 30, 2018

تپش در هر تپش اعماق قلبم
به دشت و کوه و صحرا عطر و بویت
به رویاهای رنگینم که رویت
تپش در هر تپش اعماق قلبم
من اما دربدر در جستجویت

مهدی یعقوبی

 

Thursday, March 29, 2018

من از اسلام رحمانی که صد بار
خدا نشناس و کافر از اساسم
تو را ای عشق تنها می شناسم
من از اسلام رحمانی که صدبار
به بیش از داعش ایران در هراسم

مهدی یعقوبی
 

Tuesday, March 6, 2018

تو را دیدم خدا از قلب من رفتزمستان پر زد از دشت و دمن رفت
چکاوک رو به سوی نسترن رفت
در عطر صبح زیبای بهاری
تو را دیدم خدا از قلب من رفت

مهدی یعقوبی

Friday, March 2, 2018

چراغ ماه لرزونه شبونهچراغ ماه لرزونه شبونه
پر از اشکه دو چشمون زمونه
میون برف و بارون مرده مادر
گرسنه کودکش یخ زد به خونه

مهدی یعقوبی


Saturday, February 24, 2018

درین الله و اکبرهای مردمجهان هرگز دمی جای سکون نیست
سرای ظلمت و مکر و فسون نیست
درین الله و اکبرهای مردم
بجز فردایی از خون و جنون نیست

مهدی یعقوبی


Wednesday, February 21, 2018

تو را اعماق قلبم می فشارمگلی خوشبو درون سینه دارم
تو را اعماق قلبم می فشارم
تمام عمر من آن لحظه ای بود
که تو بودی به لبخندی کنارم

مهدی یعقوبی


Friday, February 16, 2018

من اما بی تو اینجا سر به زانوشقایق می دمد در پرتو ماه
بهاران می رسد کم کم که از راه
من اما بی تو اینجا سر به زانو
به هق هق اشک می ریزم شبانگاه

مهدی یعقوبی


Thursday, February 15, 2018

هر آن جایی که تو باشیافق آبی تر از رویای دریاست
صدای رویش گلها به صحراست
هر آن جایی که تو باشی به عالم
به هر دم هر نفس قلبم همانجاست

مهدی یعقوبی


Thursday, January 25, 2018

همه دزد
قدم در هر قدم از هر رقم دزد
به مجلس تا وزیران دم به دم دزد
همه با ریش و پشمند و مسلمان
رئیس مملکت یک آدم دزد

مهدی یعقوبی

Tuesday, January 23, 2018

امام جمعه ما ...امام جمعه ما روضه خوان است
شب جمعه همیشه جمکران است
ولی گاو نرِ مشتی حسن خان
اینشتین پیش او اندر جهان است

مهدی یعقوبی


Sunday, January 21, 2018

همه از برکت عظما که داریم
به یک ملیون وطن ملا که داریم
کمرهایی ز غم دولا که داریم
زنان صیغه ای در مشهد و قم
همه از برکت عظما که داریم

مهدی یعقوبی


Saturday, January 13, 2018

به جای گریه بر قبر عربها


چرا همواره مایوس و نژندیم
به چنگ غصه و ماتم ببندیم
به جای گریه بر قبر عربها
بیا ای هموطن با هم بخندیم

مهدی یعقوبی

Monday, January 8, 2018

برو شیخا بروبرو شیخا نمی خواهم دعایت
مخوان بر من سخن های خدایت
به گوز خر نمی ارزد که حتی
پس از مرگم بهشت با صفایت

مهدی یعقوبی