Tuesday, June 19, 2018

امام هشتمین قبرش که ای کاش
 خدا را خواب و بیداری به لب بود
به خدمت کاخ مامون روز و شب بود
امام هشتمین ای کاش ای کاش
که قبرش در همان خاک عرب بود 
مهدی یعقوبی