Monday, October 12, 2009

دوبیتی هفتاد وششم - مهدی یعقوبی


د ما د م میچکد باران شبنم
به تاکستا ن بی پایا ن روحم
برآلاچیق شب در نور مهتا ب
شرا بم میکند عشقت به عا لم