Sunday, August 30, 2009

دوبیتی شصت ودوم - مهدی یعقوبی


تو میرقصی ومیرقصد دماوند

شقایق مید رخشد روی الوند

دل ِ تاکی به زیر نور خورشید

شرابی خوشه می بنددبه لبخند